Flyers en poster voor evenementen van Wereldtuin Katendrecht,
Rotterdam, waar kinderen door middel van kunst-, cultuur- en
natuur’clubs’ gestimuleerd worden tot zelfontplooiing.

Flyers and posters for events organised by Wereldtuin Katendrecht,
Rotterdam. A place for self-development for children, giving art,
culture and nature ‘clubs’.

Advertisements