brombron

Cd hoes voor ‘Six Strings’ (Korm Plastics, 2008) door Tetuzi Akiyama
en Greg Malcolm, voor de BromBron serie. Gestencild bij Extrapool.

Cd sleeve for ‘Six Strings’ (Korm Plastics, 2008) by Greg Malcolm
and Tetuzi Akiyama,
for the BromBron series. Stenciled by Extrapool.

Advertisements